Wij denken met u mee en bieden meer  

dan alleen uw AED.

Cursus reanimeren door een reanimatiecursus.

Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen op een goede manier kunnen reanimeren. Hoe eerder er met reanimeren gestart kan worden hoe groter de kans voor het slachtoffer.

Wilt u leren reanimeren? Kent u in uw omgeving meer mensen die een reanimatiecursus willen volgen, maar hier om diverse redenen nooit aan begonnen zijn?
Vorm met elkaar een groep van minimaal 6 en maximaal 12 personen en onze instructeurs leren u en uw medecursisten binnen 4 uur een goede reanimatie op te starten en uit te voeren in combinatie met de AED. De AED is een trainings AED gelijk aan de door ons geleverde Philips HS-1 AED.

Bij goed resultaat ontvangt u van ons een officieel door De Nederlandse Reanimatieraad erkend diploma.

De training vind plaats op uw locatie.

     


google44f65c1f5816d62b.html